Category Archives: Tin Tức

Thúc đẩy sản phẩm gia tăng từ mực Cô Tô

Với sản phẩm thương hiệu, vùng nguyên liệu tốt, đặc biệt là các loại mực, huyện Cô Tô đã nỗ lực đa dạng hoá, thúc đẩy thêm sản phẩm gia tăng nhằm nâng cao thương hiệu sản phẩm này. Theo truyền thống, mùa mực Cô Tô thường bắt đầu vào khoảng từ tháng 2 – […]

Sôi động các chương trình kích cầu du lịch Cô Tô

Cô Tô là địa phương sớm đưa ra các chương trình kích cầu du lịch, với điểm nhấn là sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, hấp dẫn, nhiều ưu đãi. Tác động của dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch huyện Cô Tô trong khi huyện đang phấn đấu […]